Category: PRZYDATNE > WINDOWS

Subject

TEST PRĘDKOŚCI WYDAJNOŚCI DYSKU (WIN10, WIN7) (LINUX, QNAP)

Content

Wyłączyć zbędne programy

 

cmd w trybie administratora

winsat disk -seq -write -drive c

winsat disk -seq -read -drive c

 

INFO (speed hdd):

SSD - zapis   200MB/s w górę 

SSD - odczyt 300MB/s w górę 

SATA - zapis   80MB/s w górę 

SATA - odczyt 90MB/s w górę 

 ________________________________________________

LINUX, QNAP:

hdparm -tT /dev/sda

 

Lub (tworzenie pliku 2,5GB)

dd if=/dev/zero of=test2500 bs=1M count=2500

___

Sprawdzanie aktywności dysku Ubuntu:

# iotop --only
# iotop
# iotop -d 5 - odświeża widok co 5 sekund


1. Wciśnij strzałkę lewo lub prawo aby zmienić sortowanie
2. Wciśnij r aby zmienić kierunek sortowania
3. Wciśnij o aby wyświetlić procesy wykorzystujące dysk twardy --

Writer: Jałoszyński Sebastian
Created on 2016-09-14 13:59
Last update on 2022-10-15 18:27
1050 views
This item is part of the FAQ