Category: PRZYDATNE > WINDOWS

Subject

WINDOWS - skróty klawiszowe

Content

Skróty z przyciskiem Windows Logo

Windows Logo: Otwiera menu Start
Windows Logo+R: Uruchamia okienko do wpisywania poleceń
Windows Logo+M: Minimalizuje okienka
SHIFT+Windows Logo+M: Cofa minimalizację okienek
Windows Logo+E: Uruchamia program Explorer
Windows Logo+D: Minimalizuje wszystkie okienka i pokazuje Pulpit
CTRL+Windows Logo+F: Wyświetla opcję szukania komputera w sieci
Windows Logo+TAB: Przełącza między przyciskami na pasku zadań
Windows Logo+Break: Wyświetla okienko Właściwości Systemu

Skrót podstawowe wywoływane za pomocą naciśniecia klawiszy:
F1: wyświetla pomoc
CTRL+ESC: Otwiera menu Start
ALT+TAB: Przemieszcza między otwartymi programami
ALT+F4: Zamyka program
SHIFT+DELETE: Nieodwracalnie usuwa plik
CTRL+C: Kopiuje do schowka
CTRL+X: Wycina
CTRL+V: Wkleja zawartość schowka
CTRL+Z: Cofa ostatnie polecenie
F10: Aktywuje opcje paska menu
SHIFT+F10: Otwiera menu dla wybranego przedmiotu (działa jak prawy przycisk myszki)
CTRL+ESC lub ESC: Wybiera przycisk menu Start
SHIFT: wciśnięty przez kilka sekund wyłącza mechanizm autowczytywania płyt CD
ALT+SPACE: Otwiera menu systemowe programu
CTRL+F4: Zamyka wewnętrzne okno programu (ale nie sam program)
ALT+F6: Przenosi między okienkami tego samego programu

Skróty stosowane w programach
CTRL+B: Pogrubia tekst
CTRL+U: Podkreśla tekst

Skróty związane z Eksploratorem Windows

F2: Zmienia nazwę
F3: Wyszukuje wszystkie pliki
ALT+ENTER: Otwiera okno właściwości dla wybranego elementu
F5: Odświeża obecne okno
CTRL+A: Zaznacza wszystko w danym oknie
BACKSPACE: Powrót do wyższego folderu
CTRL+I: Pochyla tekst

 

Writer: Jałoszyński Sebastian
Created on 2009-11-24 09:35
Last update on 2016-06-14 10:30
814 views
This item is part of the FAQ