Category: CrossNet INFORMACJE

Subject

ZIMBRA - KONFIGURACJA KLIENTA POCZTY

Content

KONFIGURACJA KLIENTA:

Przykładowy użytkownik: jan.kowalski@mx.tstronic.eu

SERWERY IMAP(POP3) oraz SMTP: gw.technoservice.com.pl

IMAP - szyfrowany (SSL), port 993
lub POP3 - szyfrowany (SSL), port 995

SMTP - szyfrowany (SSL), port 465, wymaga uwierzytelniania
lub SMTP - port 587, wymaga uwierzytelniania

 

 

Writer: Jałoszyński Sebastian
Created on 2020-09-24 10:27
Last update on 2020-09-24 10:29
438 views
This item is part of the FAQ