Category: CrossNet INFORMACJE

Subject

Windows 10 błąd połączenia SMB1 po aktualizacji do wersji 1803 (MAPOWANIE SAMBA)

Content

Metoda PowerShell (Admin) - SMB v1 Protocol 

Sprawdzanie:
Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol

Włączanie:
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol

 

Wyłączanie:
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol

________________________________________________________________

W systemie Windows 10 wybrać: Start → Uruchom (lub też z klawiatury: klawisz z logo systemu Windows + R) a następnie wpisać komendę:

OptionalFeatures

na ekranie pojawi się wówczas okno Funkcje systemu Windows:

Zaznaczamy "Klient SMB 1.0/CIFS

RESTART

___________________

W Windows 10 można sprawdzić, jakim protokołem jesteśmy połączeni z serwerem. W tym celu należy uruchomić Windows PowerShell jako administrator (prawym przyciskiem myszy) i wpisać:

Get-SmbConnection

W kolumnie „Dialect” zobaczymy wersję SMB. Jeśli jest mniejsza niż 2.0, opisywany problem wystąpi.

Writer: Jałoszyński Sebastian
Created on 2020-09-21 15:33
Last update on 2021-02-03 16:40
580 views
This item is part of the FAQ